DIF - Öster 2003
Halmstad - DIF 2003
Portsmouth - Aston Villa
Malmö - DIF 2003
Richard Money
Kaknäscuppen 2003
Öster - DIF 2003